English

Llandysul Leisure Centre

Heol Llyn-y-Fran, Llandysul, Ceredigion, SA44 4HB

 

Telephone: 01559 363561 / Fax: 01559 363561 / Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

See their web page on the Ceredigion County Council website for the timetable of their classes.

http://www.ceredigionactif.org.uk/llandysul.html

like llandysul leisure centre on FacebookLike us on Facebook!

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion