English

Llandysul Hockey Club

Training takes place every Tuesday evening at 6.30 at the Llandysul Leisure Centre.

Games are played on Saturday at the Llandysul Park.

Contact : 07772 057 208

You are welcome to come to the training sessions only or to participate in the games as well.

 
Back
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion