English

Police

For non-urgent matters, please call 101.

For emergencies call 999. 

www.dyfed-powys.police.uk

 

Llandysul Neighbourhood Policing Team

Llandysul Police Station

New Road

Llandysul

Ceredigion

SA44 4QP

Llanybydder, Pencarreg and Llanfihangel ar Arth Neighbourhood Policing Team

Pencader Police Station

Pencader

SA39 9HA

Cenarth, Newcastle Emlyn and Llangeler Neighbourhood Policing Team

Newcastle Emlyn Police Station

Sycamore Street

Newcastle Emlyn

Carmarthenshire

SA38 9AJ

Crime Stoppers

www.crimestoppers-uk.org

0800 555 111

 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion