English

Llangeler Community Council

For details of Llangeler Community Council, which covers the wards of Drefach, Penboyr and Llangeler (including half of Pont-Tyweli) see their website:

http://www.ccllangeler.cymru/

 

 

 

 

 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion