English

LLANDYSUL COMMUNITY COUNCIL

Llandysul Comminity Council is made up of four electoral wards, Capel Dewi Ward, Pontsian Ward, Tregroes Ward and Llandysul Town Ward.
See the Llandysul Community Council website for contact details, minutes and news.
 
 
 
 
 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion