English

Surgeries - MEDDYGFA TEIFI SURGERY

New Road
Llandysul
SA44 4QJ

Telephone: 0844 815 1117
Fax: 00844 815 118

Surgery Times (correct as at December 2010)

OPEN SURGERY: Patients are seen on a first come first seen bases.

SURGERY MORNING EVENING
Monday 9am-12noon 5pm-6pm
Tuesday 9am-12noon  
Wednesday 9am-11am  
Thursday 9am-12noon 5pm-6pm
Friday 9am-12noon 5pm-6pm

 

 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion