English

D R JONES & SON

Ironmonger. Household items. West Wales gas dealers. 

Fishing tackle, permit vendors for Llandysul Angling Association.

Tysul Stores

New Road

Llandysul

Ceredigion

SA44 4QJ

 

Telephone: 01559 363270

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion