English

The Daffodil @ Penrhiwllan

Country Pub & Eating House
Penrhiwllan,
Ceredigion.
SA44 5NG
Tel: 01559 370343
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.daffodilinn.co.uk
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion