English

BUON APPETITO

Description: Coffee Bar / Delicatessen
Monday - Saturday 8am - 5.30pm

See our website for menus, blog, gallery and videos.

Llandysul
Ceredigion

Telephone: 01559 363608

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.buonappetitowales.co.uk

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion