English

CERIDWEN CENTRE

ceridwen balconyDescription:
Ceridwen is a large house that sleeps up to 25 self-catering, graded 3 star by WTB.
Pen-y-banc Farm
Velindre
Llandysul
Carmarthenshire
SA44 5XE
Telephone: 01559 370211
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion