English

PENYRALLT HOME FARM

penyrallt home farm holiday cottageDescription:
A 2 bedroomed holiday cottage on a fully organic working dairy farm certificated with the Soil Association.
The Penyrallt Home Farm shop sells home-reared beef, lamb & free-range eggs.
Penyrallt Fach Cottage
Pentrecwrt
Llandysul
SA44 5DW
Telephone: 01559 370341
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion