English

PENBEILI MAWR FARM COTTAGES

Description:
Organic Farm with 3 Self Catering Cotages WTB***

 

Penbeili Mawr
Coed y Bryn
Llandysul
Ceredigion
SA44 5NA
Telephone: 01239 851059
Fax: 01239 851059
 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion