English

CLWB GWAWR BRO TYSUL

Gwahoddiad i ymuno!

Cyfle i fenywod ifanc (ac ifanc eu hysbryd!) gwrdd unwaith y mis i ymlacio a gwneud pob math o weithgareddau...

*Hwyl a Sbri* *Gwneud Ffrindiau* *Dysgu Sgiliau Newydd*

Am fwy o wybodaeth: Meinir Davies

Cysylltydd: Meinir Davies; 07800 639193; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Trysorydd: Caryl Jones
 
Cyfarfod ail nos Wener y mis oni nodir yn wahanol 
 

 

Clybiau Gwawr - Bro Tysul

alt

 

 

 

 
Back
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion