English

Merched y Wawr

Merched y Wawr LlandysulCangen Llandysul

Cwrdd yn y Pwerdy, Pont-Tyweli.

 Mae’r gangen yn cwrdd ar yr ail nos Iau bob mis am 7.30yh.

Am rhagor o fanylion cysylltwch ag un o’r swyddogion — Nesta (363525), Megan (362736) neu Yvonne (363585)      

 


Mae Merched y Wawr Cangen Llandysul yn cwrdd o fis Medi i fis Mai.

Am fwy o wybodaeth am Merched y Wawr gweler: http://www.merchedywawr.co.uk/

 

 

GEIRIAU EIN CÂN GENEDLAETHOL

O eiriau mwyn fy iaith,

Anwylaf chwi,

A’u plethu wnaf yn dynn

O gylch fy nghalon i;

Ni chaiff na gormes hir na’r un sarhâd

Fyth ddwyn oddi arnom ni ein hiaith a’n gwlad

Byrdwn:

 

Ein hiaith a’n gwlad, fe’u caraf fwy a mwy;

Fe bery popeth hardd tra paront hwy.

O enwau gwyn fy mro,

Ar dy a nant,

Fe ganant yn fy ngho,

Nes dod yn eiddo’r plant;

Ni chaiff yr estron hy na thwyll na brad

Fyth ddwyn oddi arnom ni ein hiaith a’n gwlad.

Byrdwn

 

O hiraeth hen y tir

Sydd dan fy nhraed,

Ti gadwyd gan fy hil

Trwy ddirfawr chwys a gwaed;

Fe gadwyf hyn am byth i mi’n goffâd

Mai’n heiddo annwyl ni yw’n hiaith a’n gwlad.

Byrdwn:

 

Geiriau: D. Jacob Davies

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion