English

Cymdeithas Cymrodorion Llandysul

 

SWYDDOGION

Llywydd: Mrs Eleri Davies

Trysorydd: Mr John Lewis

Ysgrifennyd: Mr Watkin Bundock - 01559 362428

Amgrymir rhodd o £2 y pen ym mhob cyfarfod.

Sefydlwyd Cymdeithas Cymrodorion Llandysul ym 1920.

Maen nhw cwrdd o fis Hydref i fis Mawrth.

 
Back
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion