English

CYLCH CINIO

Ffurfiwyd y Cylch yn 1973 ac erbyn hyn y mae yna rhyw 43 o aelodau lleol o bob alwedigaeth.
 
Yr ydym yn cwrdd yng ngwesty'r Porth am swper am 7:30 ar y Nos Lun cyntaf o bob mis o mis Hydref hyd mis Mawrth. Ym mis Ebrill yr ydym yn gwahodd ein gwragedd/partneriad i ymuno a ni. Yr ydym yn cael gwr neu gwraig adnabyddus i rhoi anerchiad i ni ym mhob cyfarfod.
 
Am fanylion pellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd sef Martin Griffiths 01559 363620.
 
Rhoi cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg mewn awyrgylch Gymreig. Bod yn gyfrwng i hyrwyddo'r Gymraeg fel Cylch o aelodau unigol. Cynorthwyo achosion teilwng a fo'n ceisio cymorth.
 
 
 
 
This group meets once a month for supper at the Porth Hotel with an invited guest speaker,  and is conducted through the medium of Welsh.
 
Back
Banner
Banner
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion