Cymraeg

Penwythnos Gerdded Llandysul 2018

Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont-Tyweli

Dydd Gwener 28ain, Dydd Sadwrn 29ain, Dydd Sul 30ain o Fedi, 2018

Cliciwch yma i lawrlwytho'r PDF y Rhaglen Teithiau Cerdded.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r PDF o'r ffurflen archebu.

 

Gradd y teithiau

Weddol Hawdd - ar gyfer unrhyw un sydd heb broblemau symudedd. 

Cymedrol - ar gyfer pobl â lefel ffitrwydd da, yn cynnwys llwybrau serth drwy cefn gwlad agored, cerdded yn sionc.

 

Dydd Gwener 28ain o Fedi, 5.30yp

Cyfarfod yn maes parcio Canolfan Canwio Llandysul.

1. Taith Gerdded Hanes Lleol Pont-Tyweli.

Taith gerdded o tua 2 awr o amgylch Pont-Tyweli. Lle bach gyda hanes mawr: tafarndai, a gwestai dirwest, siopau, y rheilffordd, melinau, Bedyddwyr, ynni dŵr ac amddiffynfeydd Ail Rhyfel Byd. Cyswllt: Jane Kerr: 01559 363201 neu Lesley Parker: 07989 127396

 

Dydd Sadwrn 29ain o Fedi, 10yb

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul.

2. Taith Gerdded Llangrannog

Trafnidiaeth i’r mannau cychwyn ar gael. Dechrau o gwersyll yr Urdd Llangrannog i lawr at llwybyr yr arfordir a draw am Cwmtydu, yna i fewn i'r tir i Castell Parc a Parc y Pwll cyn troi nôl am yr arfordir yn Trecegin a dychwelid i campws yr Urdd. 10milltir. Cymedrol. Cyswllt: Ron a Megan Foulkes 01559 362736.

 

3. Taith Dolen Teifi.

Taith symyl a phrydferth, sy'n eich tywys o ganol Llandysul ar hyd lonydd gwledig, drwy goetir hynafol ac yna ar hyd glannau'r Afon Teifi. 3½ milltir, tua 2½ awr. Weddol Hawdd. Cyswllt: Rhodri James 01559 362202.

 

Cwrdd ger pont Llandysul ger y Canolfan Canwio.

4. Taith Gerdded Henllan.

Mae'r daith hon yn eich arwain ar hyd rhan o Dyffryn Teifi, (bydd yn darganfod hen bwynt rhyd ar draws afon ymddolennog canol oed). Mae’r daith yn cynnwys bryniau gwyrdd, llwybrau coediog a lonydd gwledig iawn a thraciau. Dod i ben ar y Rheilffordd Gul yn Henllan. Bydd bws mini ar gael i gludo cerddwyr yn ôl i Llandysul. 7½ milltir (tua 4 awr). Cymedrol. Cyswllt: Lisa Bransden 01559 362143.

 

twmpathTwmpath Dawns

Nos Sadwrn, 29ain o Fedi, 8yh yng Ngwesty'r Porth, £4.

 

Dydd Sul 30ain Medi, 10yb

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul.

5. Taith Gerdded Bancyffordd

Dechrau o maes parcio yn Llandysul tuag at Farmyard a Penrhiw cyn disgyn a cerdded wrth ochr y Tyweli cyn dringo i fyny at Penpynfarch, yna drwy'r coed i Penpistyll, ymlaen at Bancyffordd cyn disgyn yn ôl i Bont-Tyweli. 9 milltir. Cymedrol. Cyswllt: Ron a Megan Foulkes 01559 362736.

6. Taith Gerdded Capel Dewi.

Cychwyn o faes parcio Llandysul tuag at Llanfair ar hyd lannau’r afon Teifi. Yn dilyn trwy goetir hardd yn cyrraedd Afon Clettwr, gan ddilyn y Cwm yn ol i Gapel Dewi. Dringwch allan o'r Cwm a disgyn i lawr drwy goed Coed y Foel a dychwelyd i Llandysul. Tua 7 milltir. Cymedrol. Cyswllt: Tom Cowcher 01559 353200.

7.  Taith gerdded Prengwyn - Cyfle i ddysgwyr Cymraeg

Trafnidiaeth i’r man cychwyn ar gael. Taith gerdded grwn yn dechrau o sgwâr Prengwyn yn Gymraeg. Cyfle i ddysgwyr Cymraeg (ac unrhyw un arall a hoffai ddod) i ddysgu ychydig am hanes Prengwyn a mannau eraill o ddiddordeb drwy gyfrwng y Gymraeg - Croeso i bawb. 3 i 5 milltir, ddibynnu ar y tywydd ar y diwrnod a mwy na thebyg yn cymryd 2-3 awr. Weddol Hawdd. Cyswllt: Eileen Curry 01559 362253.

 

Dydd Sul 30ain Medi, 1.30yp

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul. Trafnidiaeth i’r man cychwyn ar gael.

8. Taith gerdded deuluol a gweithgareddau coedtir

Croeso i blant 4-14, er y byddai unrhyw oedran yn mwynhau. Tua 2½ awr (gan gynnwys bws). Casglu a gollwng yn y prif maes parcio Llandysul. Bydd y daith yn cynnwys: Gwneud ffon gerdded sylfaenol (defnyddio llif tocio o dan oruchwyliaeth). Gwybodaeth am goed, bywyd gwyllt ac ati. Cwis bach i'w gwblhau. Gwneud ac addurno gwregys neu benrwymyn wrth gerdded , gan ddefnyddio deunyddiau naturiol. Eesgidiau cerdded cadarn ac addas, a chôt sy'n dal dŵr. Cyswllt: Nik Bransden 07974 109047.

 

Te Prynahwn yng Gwesty'r Porth, Llandysul

Prynhawn dydd Sul te Cymraeg am 4yp yng Ngwesty'r Porth (01559 362202)

– am ddim i Gerddwyr gyda tocyn, £5 i rhai na fydd yn cerdded.

 

 


Cefnogir y Penwythnos gan Cyngor Cymuned Llandysul a Thrafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi
bthodyn CC Llandysul

Gwybodaeth

Eisiau esgidiau cerdded, dillad cynnes ar gyfer glaw i'w gwisgo ar holl deithiau cerdded. Argymhellir bod sach gefn gyda dŵr & byrbrydau.

Cludiant ar gael o faes parcio Llandysul.

Dim cŵn.

Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr ystyrir fod wedi gwisgo yn anaddas.

Efallai y bydd y rhaglen yn newid mewn amgylchiadau annisgwyl.

Cynghorir cyfranogwyr i drefnu yswiriant eu hunain ar gyfer unrhyw golled, difrod, damweiniau neu anafiadau i bobl neu eu heiddo, gan na fydd Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen yn dderbyn cyfrifoldeb.

I archebu, llenwch y ffurflen archebu.  Teithiau cerdded yn costio £4 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5 ar y diwrnod.  Ni chodir unrhyw dâl ar gyfer plant dan 16.  Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu holl weinyddiaeth a thrafnidiaeth lle bo angen.  Dyddiad cau ar gyfer archebu fydd 14 mis Medi.

 
 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion