Cymraeg

Cymdeithas Bysgota Llandysul

Afon Teifi30 milltir o Eog, Brithyll a Physgota Brithyll Du ar Afon fwyaf Cynhyrchiol a Golygfaol Cymru.

Sylfaenwyd yn 1948, mae Cymdeithas Bysgota Llandysul berchen dros 23 milltir o bysgota ar Afon Teifi ac yn rhentu saith milltir arall. Ceir nifer cyfyngedig o leoedd gwag bob blwyddyn, ac mae’r rhain ar gael i bysgotwyr cyfrifol o Gymru, mannau eraill yn y DU ac i rai o wledydd tymor ond yn amodol ar ‘Cyntaf i’r felin caiff falu’. Mae aelodaeth ar agor i bawb yn gyfartal ble bynnag mae’r bobl yn byw; yn arbennig, rydym yn ymdrechu i gynorthwyo pobl anabl a physgotwyr ifanc, ac mae ffioedd aelodaeth arbennig rhatach ar gael iddynt.

Mae trwyddedau ar gael i ymwelwyr trwy’r tymor, a hefyd nifer cyfyngedig o drwyddedau diwrnod hyd at ddiwedd Awst. Mae trefniadau arbennig ar gael i gynorthwyo pysgotwyr eiddil neu anabl i fwynhau’r lleoedd pysgota sydd yn hawdd mynd atynt ar Afon Teifi. Os hoffech ymuno â’n Cymdeithas neu i gael trwydded ymwelydd cysyllter â:

Chymdeithas Bysgota Llandysul,

Ystafell 101, Gwesty’r Porth, Llandysul, SA44 4QS, Cymru DU

Gwefan: www.fishing-in-wales.com


 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion